free counters
Counter

 

 

    Diving

 

 

         

    Diving in the Red Sea

Jeżeli nie nurkowaliście jeszcze w Morzu Czerwonym to nie ma na co czekać! Najbliższa europejska rafa koralowa pod naporem turystów (głównie z Rosji, których jest tam pełno a którzy potrafią nawet ułamać na pamiątkę jej część!) powoli staje się historią. Kto wie, może wkrótce aby ponurkować w takiej scenerii będziemy musieli latać już do Australii.

PS. Jak myślicie: gdzie płyną nieczystości ze zlokalizowanych na łodziach toalet? Odpowiem Wam: wynurzając się na powierzchnię przepłynęło koło mnie czyjeś przetrawione śniadanie. Masakra;)

 

If you have not dived into the Red Sea yet you shouldn’t wait too long. The closest European coral reef under the pressure of tourists (mainly from Russia, they are even ready to break a part of the reef to keep it as a souvenir!) is slowly becoming history. Who knows? Maybe in the near future if we want to dive in such a beautifull scenery we all will have to fly to Australia.