free counters
Counter

 

 

     Mountains

Wolność i poczucie bezgranicznej przestrzeni. Myślę, że uczucia te są nieobce każdej osobie kochającej góry tak mocno jak ja. Czy to niskie, czy wysokie- zawsze jest co robić i co podziwiać! Miejsce idealne? Góry nad morzem:) W każdym z takich miejsc mógłbym ,,zapuścić korzenie”.

Freedom and a sense of infinite space. I think these feelings are familiar to anyone who loves mountains as much as I do. It doesn’ matter they are high or low- there is always something to do and to admire. Perfect place? Mountains by the sea. At any of these places I could ,,put down my roots”.

 

      

  Mt.Blanc 2010

 

South America

 

       &

 

     Poland