free counters
Counter

                                                                     Hunter Valley

Hunter Valley to jeden z wielu australijskich regionów słynących z produkcji win. Połozony tylko 3 godziny jazdy na północ od Sydney oferuje niezapomniane widoki. Pomiędzy winoroślami skaczą kangury! Warto odwiedzić wykwintne restauracje oraz winnice w których możecie spróbować wielu gatunków świetnych win. Moja wiedza na ich temat zanim tutaj przyjechałem była znikoma. Produkcja win to sztuka i pasja a ich degustacja to finezja.

The Hunter Valley it’s one of many Australian wine regions. Located in the north of Sydney is a major tourist destination in New South Wales and is the 6th most visited place in Australia attracting more than 2.5 million people annually. It offers many unforgettable landscapes. Between grapevines jump kangaroos;) It’s worth to visit excellent local restaurants and vineyards where you can try many delicious kinds of wine. My knowledge of wines before I arrived there was really poor. Their production it’s a passion and art. Their degustation it’s a finesse.

Nasz pobyt w Crowne Plaza Hunter Valley to kolejne potwierdzenie mojej tezy: oczekuj nieoczekiwanego. Barney mnie rozpuścił ;) Zorganizował nawet dla mnie prywatną degustację win.

Our stay at Crown Plaza it’s another proof that while travelling we should expect unexpected. Barney spoilt me ;) He even organized for us a private degustation of wines.

                                                          Time to come  back to Sydney

                                                              Czas wracać do Sydney