free counters
Counter

.


What is the funiest in people:

They always think the other way round

They rush into adulthood and later

They sign for their lost childchood

 

They lose their health to get money

And later they lose their money

To regain health

 

They are always concerned about the future

Forgetting about the present

And in this way they don‛t experience

Either the present or the future

 

They live as if they will never die

And die as if they never lived

 

Do you really want to live in this way?


 

 Co jest najzabawniejsze w ludziach?

Zawsze myślą na odwrót

Pędzą do dorosłości a później

Rozpaczają za utraconym dzieciństwem

Tracą swoje zdrowie żeby zdobyć pieniądze

Potem z kolei tracą swoje pieniądze

Aby odzyskać zdrowie

 

Zawsze martwią się o przyszłość 

Zapominając teraźniejszość

I w ten sposób nie doświadczają

Ani teraźniejszości ani przyszłości

 

Żyją tak jakby nigdy mieli nie umrzeć

I umierają tak jakby nigdy nie żyli

 

Czy naprawdę chcesz tak żyć? 

 

 

 

Mediocrity is for ordinary people. You are not average, aren‛t you? Express yourself, don’t repress yourself! Przeciętność jest dla ludzi zwykłych ludzi. TY nie jesteś przeciętny, prawda? Wyraź siebie! Nie powstrzymuj się!