free counters
Counter

We're going 2 c this movie this weekend;)

 

Idziemy do kina w ten

            weekend;)


  

You know what money is?

 

Wiesz czym są pieniądze?


 

                   

     Life

 

      

    Books/Książki

Currently I am reading these two books which have ignited my love for motorcycles;) with my speed of reading I will not finish by the end of 2012 he he he;)

Obecnie czytam te dwie książki, które rozpaliły moją miłość do motocykli;) Z moim zapałem do czytania pewnie nie skończę do końca 2012 he he he;)